Savannah
Savannah
Height3' 11''
Shoes12½C US
Dress7-8
    Savannah
    Savannah
    Savannah